OPŁATY ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Dokonanie czynności notarialnej wiąże się z poniesieniem opłat, do których należą:

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, uzgodnione ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Notariusz do taksy notarialnej dolicza podatek VAT według stawki 23%.

Podatki

Notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, oblicza podatek od czynności notarialnych podlegających opodatkowaniu, pobiera go i wpłaca podatek właściwemu organowi podatkowemu.

Opłata sądowa

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o wpis/wykreślenie wpisu do księgi wieczystej, którą szczegółowo reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku.

WAŻNE

Notariusz Marlena Jakubcewicz udziela bezpłatnych i szczegółowych informacji w zakresie dokonywanej czynności notarialnej, w tym całkowitych kosztów czynności.

W celu uzyskania informacji w przedmiocie wysokości taksy notarialnej preferowany jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 48 666 90 50 60, mailowy: jakubcewicz@notar.pl lub wizyta osobista w kancelarii przy ul. Narutowicza 18 lok. 4.

DANE KANCELARII

Marlena Jakubcewicz
ul. Narutowicza 18 lok. 4,
20 - 004 Lublin
9462418365
74 1870 1045 2083 1069 6158 0001
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
Sobota: 9:00 - 12:00
Inne terminy do uzgodnienia
Marlena Jakubcewicz Notariusz
Marlena Jakubcewicz. Kancelaria Notarialna - Lublin
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2021