MARLENA JAKUBCEWICZ – KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE

ul. Narutowicza 18 lok. 4. 20 - 004 Lublin
(bezpośrednio przy przystanku autobusowym)

Parkingi w pobliżu:

  • 200m Parking Podziemny BIGMAR
  • 270m Parking przy ul. Peowiaków 6
  • 600m Centrum Handlowe Lublin Plaza
  • dojazd autobusami linii: 003, 004, 007, 013, 039, 055 i 159
+48 666 90 50 60
jakubcewicz@notar.pl

DOKONUJE CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH W ZAKRESIE M.IN.:

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej lub w razie szczególnych okoliczności poza nią (w razie konieczności spowodowanej np. stanem zdrowia osoby biorącej udział w czynności notarialnej, niezbędny jest kontakt z Kancelarią celem ustalenia możliwości oraz odpowiedniego terminu dokonania czynności poza siedzibą Kancelarii).

Kancelaria notarialna – Marlena Jakubcewicz w Lublinie dokonuje czynności notarialnych w zakresie m.in.:

UMOWY

sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości.

UMOWY MAŁŻEŃSKIE

majątkowe umowy małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków.

SPÓŁKI

akty założycielskie, umowy, statuty spółek, protokoły zebrań organów spółek, poświadczenia własnoręczności podpisów, oświadczenia o objęciu udziałów lub akcji w spółkach.

UMOWY

warunkowe, przedwstępne i zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości, umowy przenoszące własność.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych, protokoły zgromadzeń członków spółdzielni.

TESTAMENTY

testamenty (wraz z rejestracją testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów), oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku, akty poświadczenia dziedziczenia, umowy zbycia spadku i o dział spadku.
ZOBACZ WIĘCEJ

OPŁATY ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Dokonanie czynności notarialnej wiąże się z poniesieniem opłat, do których należą:

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, uzgodnione ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Notariusz do taksy notarialnej dolicza podatek VAT według stawki 23%.

Podatki

Notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, oblicza podatek od czynności notarialnych podlegających opodatkowaniu, pobiera go i wpłaca podatek właściwemu organowi podatkowemu.

Opłata sądowa

Notariusz pobiera opłatę sądową od wniosku o wpis/wykreślenie wpisu do księgi wieczystej, którą szczegółowo reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku.

WAŻNE

Notariusz Marlena Jakubcewicz udziela bezpłatnych i szczegółowych informacji w zakresie dokonywanej czynności notarialnej, w tym całkowitych kosztów czynności.

W celu uzyskania informacji w przedmiocie wysokości taksy notarialnej preferowany jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 48 666 90 50 60, mailowy: jakubcewicz@notar.pl lub wizyta osobista w kancelarii przy ul. Narutowicza 18 lok. 4.

WYMAGANE DOKUMENTY DO CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

W celu ułatwienia Państwu skompletowanie wymaganych dokumentów dla przykładowej czynności notarialnej, proszę o zapoznanie się z podaną rozpiską.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DANE KANCELARII

Marlena Jakubcewicz
ul. Narutowicza 18 lok. 4,
20 - 004 Lublin
9462418365
74 1870 1045 2083 1069 6158 0001
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
Inne terminy do uzgodnienia
Marlena Jakubcewicz Notariusz
Marlena Jakubcewicz. Kancelaria Notarialna - Lublin
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2021