Ile mamy czasu na załatwienie sprawy spadkowej?

Załatwianie formalności związanych ze spadkiem wielu osobom wydaje się bardzo trudne. Z tego względu odsuwają wszczęcie postępowania w czasie, co może mieć dla nich negatywne konsekwencje. W jakim terminie powinny być załatwione sprawy spadkowe? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Wyjaśniamy.

Śmierć spadkodawcy stanowi początek sprawy spadkowej, nazywany też otwarciem spadku. Od tego momentu zaczynają biec wszystkie istotne dla spadkobierców terminy. 

Czas na przyjęcie lub odrzucenie spadku

Spadkobiercy mają 6 miesięcy na złożenie jednego z poniższych oświadczeń:

  • odrzucenie spadku – jest równoznaczne z wykluczeniem z dziedziczenia,
  • przyjęcie spadku wprost – oznacza to, że spadkobierca przyjmuje na siebie nie tylko wszystkie prawa, ale również zobowiązania wynikające ze spadku,
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – w tym przypadku spadkobierca przyjmuje również długi spadkodawcy, nie mogą być one jednak wyższe niż wartość masy spadkowej.

Stosowne oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku można złożyć przed sądem spadku do protokołu, w trakcie toczącego się postępowania spadkowego lub do protokołu sporządzonego przez notariusza w kancelarii notarialnej. Czas na złożenie któregoś z oświadczeń wynosi do 6 miesięcy od daty otwarcia spadku (chwila śmierci spadkodawcy). Jeśli termin ten zostanie przekroczony, spadkobierca przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza z mocy prawa. 

Samo złożenie opisanego wyżej oświadczenia nie upoważnia jednak do zarządzania majątkiem zmarłego. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego przez sądem rejonowym (właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy) lub przed dowolnym notariuszem, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia na podstawie dokumentów załączonych do protokołu dziedziczenia. Podczas przeprowadzania postępowania spadkowego w kancelarii notarialnej konieczna jest obecność wszystkich spadkobierców, a samo postępowanie zakończone jest rejestracją aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym i od momentu rejestracji spadkobiercy uzyskują możliwość dysponowania masą spadkową. 

DANE KANCELARII

Marlena Jakubcewicz
ul. Narutowicza 18 lok. 4,
20 - 004 Lublin
9462418365
74 1870 1045 2083 1069 6158 0001
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
Sobota: 9:00 - 12:00
Inne terminy do uzgodnienia
Marlena Jakubcewicz Notariusz
Marlena Jakubcewicz. Kancelaria Notarialna - Lublin
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2021