Ile mamy czasu na odrzucenie spadku?

Nie każdy spadkobierca musi przyjąć pozostawiony przez zmarłego spadek, szczególnie jeśli obawia się wynikających z tego zobowiązań, a nie ma wiedzy co do sytuacji majątkowej spadkodawcy. W takim przypadku warto rozważyć i zdecydować się na odrzucenie spadku, co spowoduje, że spadkobierca nie będzie dziedziczył, ale też uniknie negatywnych konsekwencji jakie niesie za sobą „zadłużony” spadek. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy spadkobierca ma trzy możliwości. Należą do nich:

  • przyjęcie spadku wprost
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
  • odrzucenie spadku

Spis treści

  1. Procedura odrzucenia spadku
  2. Do kiedy złożyć dokumenty?
  3. Jak odrzucić spadek?
  4. Skutki odrzucenia spadku

Jak wygląda procedura odrzucenia spadku i w jakim czasie należy ją przeprowadzić?

Z możliwości odrzucenia spadku może skorzystać każdy spadkobierca, bez względu na wartość udziału w spadku, wiek czy stopień pokrewieństwa ze zmarłym. Konieczne jest jedynie dotrzymanie terminu określonego w kodeksie cywilnym (art. 1015 kodeksu cywilnego).

Odrzucenie spadku – do kiedy należy złożyć dokumenty?

Po podjęciu decyzji o odrzuceniu spadku należy złożyć oświadczenie do protokołu w sądzie spadku (wydziały cywilne sądów rejonowych) lub udać się do kancelarii notarialnej i złożyć oświadczenie do protokołu sporządzonego przez notariusza w formie aktu notarialnego. Spadkobierca ma na to 6 miesięcy, liczonych od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania –jest to moment otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy lub dla dalszych spadkobierców - data odrzucenia spadku przez spadkobierców dziedziczących w pierwszej kolejności. 

Upływ sześciomiesięcznego terminu powoduje, że nie można złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku, a spadkobierca przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że przejmuje ewentualne długi oraz inne zobowiązania finansowe zmarłego, jednak tylko do wysokości masy spadkowej. 

Jak odrzucić spadek?

Proces ten można przeprowadzić w sądzie lub w kancelarii notarialnej. 

Aby odrzucić spadek u notariusza, należy przygotować poniższe dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport składającego oświadczenie,
  • akt zgonu spadkodawcy.

Notariusz sporządza protokół, zawierający oświadczenie spadkobiercy o odrzuceniu spadku po zmarłym, który wysyłany jest z urzędu przez notariusza do właściwego sądu rejonowego, ustalanego ze względu na ostatnie stałe miejsce zamieszkania spadkodawcy. 

Jakie są  skutki odrzucenia spadku?

Rezygnacja z dziedziczenia po zmarłym, tj. odrzucenie spadku powoduje, iż dany spadkobierca traktowany jest tak jakby nie dożył otwarcia spadku po zmarłym.

Należy jednak zaznaczyć, że odrzucenie spadku nie powoduje wykluczenia z toczącego się postępowania zstępnych, czyli dzieci, wnuków osoby odrzucającej spadek.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku, gdy chcemy odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci niezbędna jest do tej czynności zgoda właściwego sądu rejonowego na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu przez przedstawiciela ustawowego małoletniego. 

DANE KANCELARII

Marlena Jakubcewicz
ul. Narutowicza 18 lok. 4,
20 - 004 Lublin
9462418365
74 1870 1045 2083 1069 6158 0001
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00
Sobota: 9:00 - 12:00
Inne terminy do uzgodnienia
Marlena Jakubcewicz Notariusz
Marlena Jakubcewicz. Kancelaria Notarialna - Lublin
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE © 2021